Ürün / Pazar Araştırması

Hizmetlerimiz
Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli ön koşullardan biridir. Rekabetin ve rakiplerden daha iyi performans göstermenin anahtarı, öne çıkan büyüme alanlarını ve pazar trendlerini iyi anlayabilmektir.
Başarılı bir iş stratejisi geliştirmek; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Piyasa dinamiklerini çok iyi takip etmek, rekabetçi ortamda uzun vadeli dayanabilmek, dış çevrede oluşan hızlı gelişmelere tepki verebilmek için pazar araştırmalarının doğru ve sağlıklı yapılması gerekir.
Pazar araştırmasının amacına bağlı olarak çeşitli araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında satıcıların beklentileri ya da geçmişteki satışlar temelinde bir malın gelecekteki talebiyle ilgili tahminler, tüketici davranışları ya da ürün tercihleri konusunda ülke çapında ya da belli bir bölgede yürütülen anketler, yeni bir malın özel olarak seçilmiş bir bölgede deneme amacıyla piyasaya sürülmesi sayılabilir.
Erfe olarak bizlerde , sizlere en uygun ürün portföyünü tecrübemiz ve geniş tedarik ağımız sayesinde oluşturmaktayız.Talebinize göre en kaliteli, en karlı ürünleri sizin için tedarik etmekteyiz.